Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ :   Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθ...

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ- ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

 Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι το κλίμα αλλάζει σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας εμφανής  δείκτης είναι η περιβαλλοντική θερμοκρασία που έχει αυξηθεί. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ανθρώπινη
υγεία ποικιλοτρόπως. Ανάλογα με το γεωγραφικό εύρος, μπορεί να διαταραχθεί η εποχικότητα ορισμένων μολυσματικών νόσων.
Ως κλιματική αλλαγή νοείται η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), ως κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.
Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται, οι παγετώνες λιώνουν και η τυπολογία των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων αλλάζει. Παρατηρούνται ακόμη ακραία καιρικά φαινόμενα -εντονότερα και πιο εντατικά-, μείωση του ατμοσφαιρικού όζοντος, αλλαγές στο οικοσύστημα λόγω της απώλειας της βιοποικιλότητας, αλλαγές στα υδρολογικά συστήματα και τις προμήθειες του γλυκού πόσιμου νερού, υποβάθμιση του εδάφους και αστικοποίηση.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, οι ανθρώπινες δραστηριότητες - κυρίως αυτές που έγκεινται στην καύση ορυκτών καυσίμων - έχουν προκαλέσει αύξηση των ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων -των λεγομένων «αερίων του θερμοκηπίου»-. Τα αέρια αυτά απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τη Γη, αντί να της επιτραπεί η ελεύθερη διαφυγή στο διάστημα. Λόγω του κλιματικού αυτού φαινομένου,  παγιδεύεται επιπρόσθετη θερμότητα στα χαμηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 100 έτη η παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0.75o C,  ενώ τα τελευταία 25 έτη, ο ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη έχει αυξηθεί σε άνω των 0.18o C ανά δεκαετία.
 Η αύξηση της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας απειλεί να:
 οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.
 οδηγήσει σε αύξηση της μετάδοσης ασθενειών μέσω ακάθαρτου νερού και μολυσμένων τροφίμων.
 θέσει σε κίνδυνο τη γεωργική παραγωγή σε ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
 αυξήσει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων.
 Η εκτίμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της επιρροής του στην υγεία του ανθρώπου απαιτεί μια νέα προοπτική η οποία επικεντρώνεται στα οικοσυστήματα και στην αναγνώριση ότι τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης καλής υγείας των πληθυσμών βασίζεται σε μεγάλο μέρος στη στήριξη της ζωής και των οικοσυστημάτων για τη συνέχιση ύπαρξης ζωής και λειτουργικότητας της βιόσφαιρας.
Η αλλαγή του κλίματος πρόκειται να επηρεάσει αναπόφευκτα-ήδη έχουμε πολλές πρώτες ενδείξεις- τις βασικές απαιτήσεις για την διατήρηση της υγείας, όπως ο καθαρός αέρας και το νερό, η επαρκής τροφή και η ύπαρξη καταλύματος. Κάθε χρόνο, περίπου 800.000 άνθρωποι πεθαίνουν από αιτίες 
όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, 1, 8 εκατομμύρια από διάρροια, η οποία οφείλεται στην έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και σύστημα αποχέτευσης καθώς και από την κακή υγιεινή, 3,5 εκατ. από τον υποσιτισμό και περίπου 60.000 από φυσικές καταστροφές.
Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις για τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Πολλές από τις μείζονες αιτίες θανάτου είναι τα νοσήματα που συνδέονται με την αλλαγή των κατακρημνισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χολέρας και άλλων διαρροϊκών ασθενειών, καθώς και ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Εν ολίγοις, η κλιματική αλλαγή απειλεί να επιβραδύνει, ακόμα και να αντιστρέψει την πρόοδο που έχει σημειώσει η παγκόσμια κοινότητα για τη δημόσια υγεία αναφορικά με τις προαναφερθείσες ασθένειες.
Αποτελεί κοινό συμφέρον η αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, σε όποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος και αν λάβουν χώρα. Η συνεχής αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση, δυσχεραίνει τον περιορισμό των μολυσματικών ασθενειών στο σημερινό εύρος τους.
Επιπλέον προκλήσεις για την υγεία προκύπτουν από την μετακίνηση πληθυσμών, πράγμα που μπορεί να συνεπάγεται συγκρούσεις, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστούν εντός των εθνικών συνόρων. Η βελτίωση των συνθηκών υγείας για όλους τους πληθυσμούς, παράλληλα με μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεθνή επιτήρηση των ασθενειών, συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση και διασφάλιση της δημόσιας υγείας παγκοσμίως.
Σε βάθος χρόνου, όμως, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην υγεία μπορεί να μην προκαλείται από οξέα συμβάντα, όπως φυσικές καταστροφές ή επιδημίες, αλλά και από τη σταδιακή συσσώρευση πίεσης στα φυσικά, οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που στηρίζουν την υγεία  και τα οποία βρίσκονται ήδη υπό πίεση σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι σταδιακές αλλαγές στη διαθεσιμότητα του γλυκού νερού, οι μεταβολές στην παραγωγή τροφίμων, και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τον κίνδυνο ακόμα και εμφύλιων συρράξεων.
Όλοι οι πληθυσμοί είναι ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή- αλλά μερικοί είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα πρόκειται να επηρεαστούν, αλλά ο βαθμός που θα επηρεαστεί η υγεία των πληθυσμών ποικίλλει, ανάλογα με το πού και πώς ζουν οι άνθρωποι.
Αυτοί, που ζουν σε μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, και άλλες παράκτιες περιοχές, μεγαλουπόλεις,  ορεινές και πολικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, έκαστη πληθυσμιακή ομάδα με διαφορετικό τρόπο.
Οι επιπτώσεις στην υγεία αναμένεται να είναι πιο σοβαρές για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες ή προϋπάρχοντα ζητήματα υγείας. 
Οι ομάδες που είναι πιθανό να εμφανίσουν επιπρόσθετα προβλήματα λόγω της επακόλουθης επιβάρυνσης της νόσου είναι τα παιδιά, οι άποροι και ιδίως οι γυναίκες.
Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται απλώς ένα περιβαλλοντικό ή αναπτυξιακό ζήτημα. Η σημαντικότερη απόρροιά της είναι ότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Είναι αναγκαία η καλύτερη εκτίμηση της διάστασης του 
προβλήματος «κλιματική αλλαγή» τόσο για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής και την από κοινού δέσμευση για την αντιμετώπισή του.
Η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα για την προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής υγειονομική κοινότητα έχει πληθώρα εμπειριών στην προστασία των ανθρώπων από τους εξαρτώμενους από την κλιματική αλλαγή κινδύνους,  καθώς και αποδεδειγμένα οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις υγείας είναι ήδη διαθέσιμες για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών καταστάσεων. Η διεύρυνση της κάλυψης των διαθέσιμων παρεμβάσεων θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία σε παρόντα χρόνο και σε συνδυασμό με μακρόπνοο σχεδιασμό, θα μειώσει επίσης την ευπάθεια του γενικού πληθυσμού στις κλιματικές αλλαγές σε βάθος χρόνου.
Η ποικίλη- εκτεταμένη- μακροπρόθεσμη και άνιση κατανομή των κινδύνων υγείας κάνει την κλιματική αλλαγή μια πραγματικά παγκόσμια πρόκληση, καλώντας για μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συνεργασία.
 Για  να ενισχυθεί η υγεία παγκοσμίως και να υπάρξει αποτελεσματική απάντηση στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν συνολικά οι πολίτες, οι επαγγελματίες υγείας, οι δημόσιοι φορείς υγείας, καθώς και οι πολιτικοί ηγέτες.
 Μια δίκαιη και αποτελεσματική ανταπόκριση για την επίλυση του προβλήματος θα απαιτήσει ανταλλαγή αρμοδιοτήτων μεταξύ των πληθυσμών που συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην αλλαγή του κλίματος και αυτών που είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της.


Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ


ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ:  Το χάος απλώνει τα μαύρα του φτερά, για να μη φαίνεται η ντροπή για εκείνους τους αριθμούς τους άψυχους,       που βαδίζουν μηχανικά...

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ


 Το χάος απλώνει τα μαύρα του φτερά,
για να μη φαίνεται η ντροπή
για εκείνους τους αριθμούς τους άψυχους,      
που βαδίζουν μηχανικά
στους δρόμους με τα πολύχρωμα φώτα,
που άλλο δεν κάνουν απ΄το να κρύβουν
τους βρυχηθμούς του σκοταδιού.
           Ιω. Μητροπούλου, "Τέλος εποχής"Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


 Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη ρύπανση των διαφόρων βιολογικών συστατικών των φυσικών στοιχείων του πλανήτη, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άλλο, παρά η αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος γι’ αυτή την καταστροφή, ο οποίος από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα εκμεταλλεύεται αλόγιστα τη γη. Η ρύπανση του περιβάλλοντος συνήθως ταξινομείται σε διάφορες γνωστές κατηγορίες όπως η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. Η έννοια αυτή όμως εμπερικλείει επίσης την ηχορύπανση, θερμική ρύπανση, ρύπανση από ακτινοβολία, μικροβιακή ρύπανση, ρύπανση από τοξικές ουσίες, οργανική ρύπανση, ρύπανση από πετρελαιοειδή κ.α.
Τέλος η ρύπανση έχει βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς, είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και υποβαθμίζει τις δυνατότητες χρήσης του.
Αιτίες της ρύπανσης του περιβάλλοντος
Οι αιτίες που συμβάλλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος είναι αναρίθμητες. Αρχικά αξίζει να αναφερθεί η χρήση του μεγάλου αριθμού φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων χημικών ουσιών στις γεωργικές καλλιέργειες από τον άνθρωπο για την αύξηση της παραγωγής, που οδηγούν στην ολοένα και αυξανόμενη ρύπανση του εδάφους. Επιπλέον η δημιουργία πολλών εργοστασίων χωρίς την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας, λόγω έλλειψης νομοθεσίας, έδωσαν στον άνθρωπο όλα όσα χρειαζόταν, όμως του στέρησαν ένα υγιές περιβάλλον.
Έτσι λοιπόν το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα εργοστάσια καθώς και η καύση ορυκτών καυσίμων, αποτελούν αιτίες για τη ρύπανση του αέρα, ενώ η ρύπανση των υδάτων συνδέεται άμεσα με τα βιομηχανικά απόβλητα που τις περισσότερες φορές χύνονται στις θάλασσες και τα ποτάμια και προκαλούν μόλυνση σε αυτά. Τα παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύντομη εξήγηση, και κάθε μία από αυτές τις αιτίες της ρύπανσης αποδίδονται σε πολλαπλές ανθρώπινες δραστηριότητες.
Επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος
Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος εντοπίζονται στην ανθρώπινη υγεία. Οι περισσότερες ασθένειες που ταλαιπωρούν σήμερα τον άνθρωπο, όπως το άσθμα και ο καρκίνος ξεκινούν από την μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες, εισέρχονται στο σώμα μας μέσω των διαφόρων τροφίμων που καταναλώνουμε. Επιπλέον η κατανάλωση φρούτων ή λαχανικών που καλλιεργούνται σε μολυσμένο έδαφος προκαλούν συνεχείς πονοκεφάλους, ναυτία, και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως βλάβη στον εγκέφαλο, το συκώτι, κλπ. Έτσι, στις μέρες μας γίνεται λόγος για μολυσμένες και νοθευμένες τροφές. Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στον άνθρωπο δεν είναι άλλες παρά προβλήματα ακοής, διαταραχές ύπνου, ψυχικές ασθένειες κ.α. Τέλος το νερό που καταναλώνει ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από όλη αυτή την κατάσταση, καθώς οι χημικές ουσίες που πέφτουν σ' αυτό είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να διαλύσει.
Σύνοψη και αντιμετώπιση του προβλήματος
Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος σήμερα είναι παγκόσμιο και όλα τα παραπάνω οδηγούν στην καταστροφή της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη. Οι επιπτώσεις του προβλήματος στον άνθρωπο και σε άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη είναι πλέον ορατές και αναμένεται να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου. Τώρα πια που η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο, ο άνθρωπος αρχίζει να ευαισθητοποιείται για το τι πρέπει να γίνει.
Έτσι λοιπόν λαμβάνουν χώρα διάφορα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του προβλήματος, είτε με αυστηρό έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και την απομάκρυνση τους από τις κατοικημένες περιοχές, είτε με αυστηρές προδιαγραφές στον έλεγχο των τροφίμων και βαριές ποινές σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία. Επιπρόσθετα το ISO 14000 αποτελεί ένα νέο πρότυπο για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω αυτού αναπτύσσονται στρατηγικές πρόβλεψης που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την τήρηση των κανονισμών που έχει θέσει η εταιρεία για το περιβάλλον μέσω ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Εκτός όμως από αυτά το σημαντικότερο είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο και τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν την αξία του, με απώτερο σκοπό την προστασία του. Η φύση λοιπόν έχει αρχίσει ήδη να εκδικείται τον άνθρωπο για τις αλόγιστες καταστροφές που της έχει προκαλέσει. Μόνο αν με ευθύνη, συνείδηση και ευαισθησία σκύψει προσεχτικά πάνω στο πρόβλημα θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, προκειμένου να αποφευχθούν περισσότερες τραγικές συνέπειες. Σώζοντας το περιβάλλον θα μπορέσει να σώσει και να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό.

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:                                                                         Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας,                  ...

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, 
                               αλλά την δανειστήκαμε από τα παιδιά μας!

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ!
Κυριακή 6 Ιουλίου 2014

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ:

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ


 ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ:     Το   Εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν   , που ιδρύθηκε από το   Αμερικάνικο Κογκρέσο   ως   εθνικό πάρκο   στις 1 Μαρτίου   1872 , [   βρίσκετ...

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ

   Το Εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν , που ιδρύθηκε από το Αμερικάνικο Κογκρέσο ως εθνικό πάρκο στις 1 Μαρτίου 1872,[ βρίσκεται κυρίως στην πολιτεία του Ουαϊόμινγκ, αν και επεκτείνεται στη Μοντάνα και στο Αϊντάχο. Το πάρκο ήταν το πρώτο του είδους το και είναι γνωστό για την άγρια ζωή του και τους πολλούς θερμοπίδακες του, ειδικά το Μέγα Γκέιζερ, γνωστό ως γεω-πιστός, ένα από τα πιο δημοφιλή θεάματα του πάρκου.[ Το πάρκο έχει πολλά είδη οικοσυστημάτων, αλλά το κυρίαρχο είναι το υποαλπικό δάσος.
Οι Ινδιάνοι κατοικούσαν στην περιοχή του Γέλοουστοουν για τουλάχιστον 11.000 χρόνια. Η αποστολή Λιούις και Κλαρκ πέρασε από την περιοχή στις αρχές του 19ου αιώνα. Εκτός από επισκέψεις από ανθρώπους των βουνών έως τα μέσου του 19ου αιώνα, οργανωμένες εξερευνήσεις δεν έγιναν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1860. Ο Αμερικανικός στρατός ανέλαβε να επιβλέπει το πάρκο μετά την ίδρυση του. Το 1917 η διαχείριση του πάρκου πέρασε στην εθνική υπηρεσία παρκών,  η οποία είχε δημιουργηθεί τον προηγούμενο χρόνο. Έχουν κτιστεί εκατοντάδες πάρκα και προστατεύονται εξαιτίας της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τους σημασίας. Οι ερευνητές έχουν εξετάσει πάνω από χίλιους αρχαιολογικούς χώρους.
Το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν επεκτείνεται σε μία περιοχή 8.980 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3.468 τετραγωνικά μίλια), περιλαμβάνοντας λίμνες, φαράγγια, ποτάμια και οροσειρές.[ Η λίμνη Γέλοουστοουν είναι μία από της μεγαλύτερες λίμνες σε υψηλό υψόμετρο στη Βόρεια Αμερική και βρίσκεται πάνω από τη καλδέρα Γέλοουστοουν, το μεγαλύτερο υπερυφαίστειο της ηπείρου. Η καλδέρα θεωρείται ενεργό ηφαίστειο, καθώς έχει εκραγεί αρκετές φορές με τεράστια δύναμη τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια. Περίπου οι μισοί θερμοπίδακες του πλανήτη βρίσκονται στο Γέλοουστοουν, τροφοδοτούμενοι από αυτήν την ηφαιστειακή δραστηριότητα.[ Οι εκροές της λάβας και βράχοι από της εκρήξεις καλύπτουν τη μεγαλύτερη περιοχή του Γέλοουστοουν. Το πάρκο είναι το κέντρο του ευρύτερου οικοσυστήματος του Γέλοουστοουν, το μεγαλύτερο σχεδόν ανέπαφο οικοσύστημα στη βόρεια εύκρατη ζώνη της Γης.
Εκατοντάδες είδη θηλαστικών, πτηνών, ψαριών και ερπετών έχουν καταγραφεί, συμπεριλαμβανομένων αρκετών απειλούμενων ειδών. Τα τεράστια δάση και τα λιβάδια περιέχουν μοναδικά είδη φυτών. Αρκούδες , γκρίζοι  λύκοι, και ελεύθερα κοπάδια από βίσονες και άλκες ζουν στο πάρκο. Πυρκαγιές συμβαίνουν κάθε χρόνο στο πάρκο. Το 1988 μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν σχεδόν το ένα τρίτο του πάρκου. Το Γέλοουστοουν έχει πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας, όπως πεζοπορίακατασκήνωσηβαρκάδαψάρεμα και αξιοθέατα. Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα σημαντικά γεωθερμικά πεδία καθώς και σε ορισμένες από τις λίμνες και τους καταρράκτες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο πάρκο μέσω ξεναγήσεων που χρησιμοποιούν  snow coach ή snowmobile.

Γεωγραφία

Canyon with yellow and tan rock with river and water fall
Grand Canyon of the Yellowstone. Note the yellow color of the rocks from which the park gets its name
Περίπου 96 τοις εκατό της έκτασης του Γέλοουστοουν βρίσκεται στην πολιτεία του Ουαϊόμινγκ. Ένα τρία τοις εκατό βρίσκεται στη Μοντάνα και το υπόλοιπο 1 τοις εκατό στο Αϊντάχο. Το πάρκο έχει απόσταση 101 χιλιόμετρα (63 μίλια) από το βορρά στο νότο και 87 (54 μίλια) από τη δύση στην ανατολή. Η έκταση του πάρκου καταλαμβάνει 898,317 εκτάρια και είναι μεγαλύτερο από τις πολιτείες του Ρόουντ Άιλαντ και του Ντελάγουερ. Ποτάμια και λίμνες καλύπτουν 5 τοις εκατό του πάρκου, με μεγαλύτερη τη λίμνη Γέλοουστοουν που είναι 35,220 εκτάρια. Η λίμνη έχει βάθος 120 μέτρα και η ακτογραμμή της είναι 180 χιλιόμετρα. Σε υψόμετρο 2,357 μέτρων από τη θάλασσα, η λίμνη Γέλοουστοουν είναι η μεγαλύτερη λίμνη σε υψηλό υψόμετρο στη Βόρεια Αμερική. Τα δάση καταλαμβάνουν το 80 τοις εκατό της περιοχής του πάρκου, με το υπόλοιπο να είναι λιβάδια.

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΝΥΑΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΝΥΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΝΥΑΣ


ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ


Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ:    Ο  Εθνικός δρυμός  Ολύμπου  ιδρύθηκε το  1938 . Η συνολική του έκταση φθάνει τα 3.933 εκτάρια. Πρόκειται για ένα από τα αξιολογότερα φυσ...

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ:    Ο  Εθνικός δρυμός  Ολύμπου  ιδρύθηκε το  1938 . Η συνολική του έκταση φθάνει τα 3.933 εκτάρια. Πρόκειται για ένα από τα αξιολογότερα φυσ...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

  Ο Εθνικός δρυμός Ολύμπου ιδρύθηκε το 1938. Η συνολική του έκταση φθάνει τα 3.933 εκτάρια. Πρόκειται για ένα από τα αξιολογότερα φυσικά μνημεία της Ελλάδας, αφού επιδεικνύει ένα περιβάλλον φυσικού κάλλους, με πλούσια χλωρίδα καιπανίδα. Προσφέρεται για επιστημονικές έρευνες καθώς και για ένα πλήθος δραστηριοτήτων.

Η σημασία του[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην ανατολική πλευρά της κεντρικής Ελλάδας, σε μικρή σχετικά απόσταση απ' το Λιτόχωρο του νομού Πιερίας, δεσπόζει το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ο Όλυμπος. Ο επιβλητικός αυτός ορεινός όγκος δεν είναι μόνον κομμάτι της ελληνικής μυθολογίας, καθώς το βουνό ήταν γνωστό ως η μυθική κατοικία των αρχαίων θεών, αλλά και περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας και ορειβατικού ενδιαφέροντος. Το 1981, σαράντα και πλέον χρόνια από την ίδρυση του δρυμού, κηρύχθηκε απ' την UNESCO «Απόθεμα της βιόσφαιρας» (Biosphere Reserve).
Η τοποθεσία του, στο κέντρο περίπου του κυρίως ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, τον καθιστά ιδανικό τόπο περιπάτων ή οργανωμένων ορειβατικών εξορμήσεων. Είναι ακόμα εύκολος στόχος εκδρομέων τόσο από τη Λάρισα, όσο και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χλωρίδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με κατεύθυνση από τους πρόποδες του βουνού προς τις κορυφές του, η βλάστηση του Ολύμπου εντυπωσιάζει με την ποικιλία της.
Οι λιγοστοί θάμνοι με είδη μεσογειακής μακκίας, όπως πουρνάρια, κουμαριές, [κέδρα και ρούδια, μαζί με συστάδες φυλλοβόλων και κωνοφόρων δέντρων (πουρνάρια, αριές, κουμαριές, φιλίκια, ρείκια, ρούδια, γαύροι, σφεντάμια, φτελιέςκέδρα και τα είδη πεύκου Pinus sp. και ελάτης Abies borissi regis), που εντοπίζονται σε περιοχές με μικρό σχετικά υψόμετρο. Κοντά σε τρεχούμενα νερά αναπτύσσονται γνωστά παραποτάμια είδη, όπως πλατάνιαιτιές, σκλήθρα καθώς κι άλλα πολλά.
Σε λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο, σε περιοχές δροσερές, ευδοκιμούν δύο είδη οξιάς (Fagus moesiaca και F. silvatica), ενώ σε περιοχές πιο ξηρές και ηλιόλουστες απαντάται τομαύρο πεύκο (Pinus nigra). Το άλλο είδος πεύκου του Ολύμπου, το ρόμπολο (Pinus eldreichii) σχηματίζει μεγάλα δάση που φθάνουν ως τα υπαλπικά λιβάδια.
Στις υποαλπικές περιοχές, δηλαδή σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, κυριαρχεί η εντυπωσιακή παρουσία του κόκκινου κρίνου (Lilium clalcedonium). Απαντώνται επίσης σε τέτοιο υψόμετρο χλοερά λιβάδια, τα λεγόμενα υπαλπικά λιβάδια, στα οποία κυριαρχούν διάφορα είδη ανθέων. Τα λιβάδια όμως συχνά παραχωρούν τη θέση τους σε εκτάσεις φρυγάνων και ημιθάμνων από τα είδη των γενών Astragalus, Berberis, Daphne, Buxus, Juniperus κ.α.
Από τα 23 και πλέον ενδημικά είδη του δρυμού, όπως η Potentilla deorum, Genista sakellariadis, Campanula oreadum, Cerastium theophrastii κ.α., ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το είδος Jankea helreichii, που αποτελεί λείψανο της παγετωνικής περιόδου!

Πανίδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο πλούτος της πανίδας του δρυμού είναι γεγονός. Διαφορετικοί μεταξύ τους βιότοποι συνυπάρχουν στο περιβάλλον του δρυμού κι αποτελούν το καταφύγιο για πολλά είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων μεγάλα και μικρότερα σαρκοφάγα, φυτοφάγα, αρπακτικά πτηνά κ.α. Ο δρυμός έχει καταγράψει 32 είδη θηλαστικών και 108 είδη πτηνών. Ενώ, δεν είναι λίγα τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, παραδείγματα αποτελούν το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra) και ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos). Ακόμα ο Όλυμπος φημίζεται για των μεγάλο αριθμό πεταλούδων,αμφιβίων,καθώς και ερπετών.

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ)

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ):   ΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ)   Έτος ίδρυσης: 1962 Έκταση πυρήνα: 4.850 εκτ. Από τη νότια πλευρά του οροπεδίου του Ομαλού στη...

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ)

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ):   ΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ)   Έτος ίδρυσης: 1962 Έκταση πυρήνα: 4.850 εκτ. Από τη νότια πλευρά του οροπεδίου του Ομαλού στη θ...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ)

 ΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΑΜΑΡΙΑΣ) 

Έτος ίδρυσης: 1962
Έκταση πυρήνα: 4.850 εκτ.
Από τη νότια πλευρά του οροπεδίου του Ομαλού στη θέση ξυλόσκαλο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στα Λευκά Όρη, στο νομό Χανίων της δυτικής Κρήτης, ξεκινά το φαράγγι της Σαμαριάς. Η άλλη άκρη του φαραγγιού, που απέχει 16 περίπου χιλιόμετρα, καταλήγει στις νότιες ακτές της Κρήτης στο Λυβικό πέλαγος. Το φαράγγι της Σαμαριάς - σχηματισμός μοναδικός στη Μεσόγειο, μαζί με τις γύρω πλαγιές και άλλα μικρότερα φαράγγια, αποτελεί τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων ή Σαμαριάς.
Η μορφολογία της περιοχής ποικίλει. Περιλαμβάνει πολλές κορυφές με υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα (κορυφή Βολακιάς 2.116 μ.) και κατεβαίνει μέχρι την θάλασσα. Βαθειές και επιβλητικές χαράδρες, γραφικά ρέματα, πηγές με πεντακάθαρο νερό και πυκνά δάση από κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens), τραχεία πεύκη (Pinus brutia) και πουρνάρι (Quercus coccifera) συνθέτουν ένα υπέροχο και μοναδικό τοπίο. Οι εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί, τα πολλά ανεξερεύνητα στοιχεία μαζί με μια ιδιαίτερα πλούσια ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, συνθέτουν μια μοναδική σε αγριότητα, επιβλητικότητα, θεαματικότητα και μεγαλοπρέπεια εικόνα.
Πάνω από 450 είδη του φυσικού βασιλείου βρίσκονται στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού, 70 από αυτά είναι ενδημικά είδη και υποείδη της Κρήτης, όπως ο δίκταμος (Amaracus dictamnus), ο έβενος (Ebenus cretica), η αμπελιτσιά (Zelkova abelicea), και η τραχεία πεύκη η κρητική (Pinus brutia cretica). Το βούπλευρο (Bupleurum kakiskalae) και η μυοσοτίς (Myosotis refracta refracta) είναι από τα φυτά που ζουν αποκλειστικά στο φαράγγι. Η ονοβρυχίς (Onobrychis sphaciotica), το ελίχρυσο (Helichrysum heldrichii) και το κεφαλάνθηρο (Cephalanthera cucculata) είναι από τα πολύ σπάνια που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Η Σαμαριά έχει μια σημαντική σε ποικιλία και αριθμό πανίδα, με διάφορα είδη και υποείδη ενδημικά ή σχεδόν ενδημικά της Κρήτης. Είναι το μόνο μέρος της Ευρώπης όπου ζει σε άγρια κατάσταση το ονομαστό Κρητικό αγριοκάτσικο ή Κρι - κρι (Capra aegagrus cretica), καθώς επίσης το κρητικό υποείδος ασβού ή άρκαλος (Meles meles arcalus), το κρητικό κουνάβι ή ζουρίδα (Martes foina bunites), η κρητική νυφίτσα ή καλογιαννού (Mustela nivalis galinthias), κ.α. Ένα μικρόσωμο είδος ποντικιού, ο Κρητικός αγκαθοπόντικας (Acoms minous), δεν έχει εντοπισθεί σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας.
Το ίδιο το φαράγγι και οι γύρω δασωμένες εκτάσεις, είναι καταφύγιο πολλών ειδών της πτηνοπανίδας, ανάμεσα στα οποία, τα πιο γνωστά, το όρνιο (Gyps fulvus), ο γυπαετός (Gypaetus barbatus), ο σπιζαετός (Hieraetus fasciatus), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), καθώς και τα δύο Ευρωπαϊκά είδη κόρακα - κοκκινοκαλιακούδα και η κιτρινοκαλιακούδα - (Pyrrhocοrax pyrrhocοrax και P. Graculus) κλπ.
Η εικόνα του δρυμού ολοκληρώνεται με την παρουσία του ανθρώπου, που εδώ και αιώνες - από τα νεολιθικά ακόμα χρόνια - έδρασε στο περιβάλλον του, αλλά και διαμορφώθηκε απ' αυτό. Οι προϊστορικοί οικισμοί, η πόλη Καινώ, η πόλη Τάρα, το μαντείο και το ιερό του Απόλλωνα και - σαν απαραίτητο συμπλήρωμα - οι παλαιοχριστιανικοί τάφοι, οι βυζαντινοί ναϊσκοι, το παλαιό χωριό της Σαμαριάς - στο κέντρο του φαραγγιού - και τα βενετσιάνικα κάστρα, είναι λιγοστά από τα ίχνη του ανθρώπου που κινήθηκε στην περιοχή.
Στη βόρεια είσοδο του δρυμού λειτουργεί, με ευθύνη του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του δρυμού (Δ/νση Δασών Χανίων), Κέντρο Πληροφόρησης των Επισκεπτών - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Δρόμοι μέσα στο Δρυμό δεν υπάρχουν. Η πρόσβαση στη βόρεια είσοδο γίνεται μέσω αμαξητού δρόμου που συνδέει την περιοχή με την πόλη των Χανίων. Η κάθοδος του φαραγγιού, μέχρι την νότια είσοδο του δρυμού στον παραλιακό οικισμό της Αγίας Ρούμελης, γίνεται πεζή ακολουθώντας το κεντρικό μονοπάτι μήκους 16 χιλιομέτρων, που απαιτεί πεζοπορία από 5 μέχρι 6 ώρες. Από την Αγία Ρούμελη ο επισκέπτης μεταβαίνει ακτοπλοϊκώς στη χώρα των Σφακίων από όπου παίρνει το λεωφορείο για τα Χανιά. 


ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΗΣΟΥ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΗΣΟΥ:   Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) Έχοντας θεσμοθετηθεί το 1992, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων ...

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ:    Ο εθνικός δρυμός Πρεσπών δημιουργήθηκε το  1974 . Προστατεύεται από ελληνικές, ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς συμβάσεις, ενώ η λίμνη  μικ...

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

  Ο εθνικός δρυμός Πρεσπών δημιουργήθηκε το 1974. Προστατεύεται από ελληνικές, ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς συμβάσεις, ενώ η λίμνη μικρή Πρέσπα προστατεύεται και από τη συνθήκη Ραμσάρ ως μοναδικός υγροβιότοπος. Το 1991 δημιουργήθηκε η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με τη βοήθεια της WWF που στήριξε τις προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να αναδείξουν και να προστατέψουν το φυσικό πλούτο της περιοχής τους. Στις Πρέσπες μπορούμε να βρούμε περισσότερα από 1500 είδη φυτών και μια συστάδα υπεραιωνόβιων βουνοκυπάρισσων. Όσον αφορά στην πτηνοπανίδα σημαντικότερη θεωρείται η παρουσία των δύο ειδώνπελεκάνου, (ροδοπελεκάνου και αργυροπελεκάνου), ιδιαίτερα του δευτέρου, που είναι σπάνιο είδος παγκοσμίως.
    ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΗΣΟΥ

 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ)

Έχοντας θεσμοθετηθεί το 1992, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, με περιοχή που καλύπτει περίπου 2.200 τετρ.χιλ. Εντός των ορίων του πάρκου βρίσκεται το νησί Αλόννησος, το οποίο είναι και το μοναδικό νησί που κατοικείται. Αντιθέτως, βορειοδυτικά της Αλοννήσου απλώνεται ένα σύμπλεγμα ακατοίκητων νήσων που αποτελούν πολύτιμα καταφύγια για πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Το πάρκο αποτελεί σημαντικό χώρο για πολλά σπάνια και κινδυνεύοντα με εξαφάνιση είδη, για παράδειγμα φιλοξενεί τον πιο σημαντικό εναπομείναντα πληθυσμό της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) στη Μεσόγειο, με περίπου 55 άτομα αυτού του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους να διαβιούν εντός του πάρκου.
Στο πάρκο έχουν παρατηρηθεί τέσσερα είδη δελφινιών το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), και το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus). Επίσης, έχει παρατηρηθεί και ο ακριβοθώρητος και άγνωστος σχετικά ζιφιός (Ziphius cavirostris), ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και μεγαλύτερα κητώδη, όπως ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus).
Αν και το ΕΘΠΑΒΣ είναι θεσμοθετημένη ΘαλάσσιαΠροστατευόμενη Περιοχή, καμία συστηματική έρευνα δεν έχει γίνει για τη μελέτη των κητωδών, και στην περίπτωση του NADP δελφινιών, αναφορικά με τον πληθυσμό και την οικολογία τους. Για την ώρα υπάρχουν μόνο μερικά και αποσπασματικά επιστημονικά δεδομένα για τους πληθυσμούς των δελφινιών στο Πάρκο. Η μελέτη και καταγραφή των τοπικών μόνιμων πληθυσμών, η χαρτογράφηση των σημαντικών για αυτά περιοχών και η σύνταξη ενός καταλόγου φωτοταυτοποίησης, θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της γνώσης μας σχετικά με την ευαίσθητη δυναμική του οικοσυστήματος του ΕΘΠΑΒΣ, ενώ θα είναι η αρχή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης.

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ

ΜΗΤΗΡ ΓΑΙΑ***Φύσεως έρως: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ